LIAA un ERAF atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanai

SIA Alteko Plast 2022.gada 13.oktobrī ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2022/459 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2/16/I/001), ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pasākuma mērķis ir veicināt nozaru konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību, attīstot Latvijas kā tūrisma, starptautisko kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisko izstāžu galamērķa konkurētspēju.